Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna Victoria

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 02/12/2023
Exemplu: 02/12/2023
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Fișier Operații
94 24/11/2023 Hotarare consiliu local modificarea si completarea anexei HCL Victoria nr.6/10.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Victoria
afişează
95 24/11/2023 Hotarare consiliu local depozitarea deseurilor rezultate din lucrari/ demolari de constructii afişează
93 24/11/2023 Hotarare consiliu local prelungirea contractului de inchiriere nr.8919/19.12.2020 incheiat cu CAR Solidaritatea Braila-Asociatie
afişează
92 24/11/2023 Hotarare consiliu local rectificarea bugetului local pe anul 2023
afişează
91 24/11/2023 Hotarare consiliu local alegerea presedintelulde sedinta a consiliului local
afişează
11679 27/11/2023 Minuta sedinta minuta sedinta 24.11.2023
afişează
1 20/11/2023 Proces verbal sedinta C.L. Procesul verbal al sedintei extraordinara din 20.11.2023 si aprobat in sedinta extrardinara din 24.11.2023
afişează
11516 23/11/2023 Anunt sedinta C.L. ANUNT SEDINTA 24.11.2023 afişează
101 23/11/2023 Proiect hotarare depozitarea deseurilor rezultate din lucrari/ demolari de constructii
afişează
100 23/11/2023 Proiect hotarare modificarea si completarea anexei HCL Victoria nr.6/10.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Victoria
afişează
99 23/11/2023 Proiect hotarare prelungirea contractului de inchiriere nr.8919/19.12.2020 incheiat cu CAR Solidaritatea Braila-Asociatie
afişează
98 23/11/2023 Proiect hotarare rectificarea bugetului local pe anul 2023
afişează
97 23/11/2023 Proiect hotarare alegerea presedintelulde sedinta a consiliului local
afişează
11237 21/11/2023 Minuta sedinta MINUTA SEDINTA 20,11,2023
afişează
90 20/11/2023 Hotarare consiliu local Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Victoria,, finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta, Pilonul VI.Politici pentru noua generatie, Componenta C15 Educatie
afişează
89 20/11/2023 Hotarare consiliu local acordarea unui mandat special d-lui Primar Albu Costel, reprezentantul de drept al UAT Comuna Victoria, sa voteze in Adunarea Generala a asociatilor ADI ECO DUNAREA BRAILA pentru semnarea actelor aditionale la contractele de delegare aferente proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila,, de catre directorul executiv al ADI ECO DUNAREA Braila
afişează
87 20/11/2023 Hotarare consiliu local Modificarea si completarea anexei la HCL Victoria nr.44/30.05.2023 privind stabilirea si indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024
afişează
88 20/11/2023 Hotarare consiliu local Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Victoria, judetul Braila incepand cu 1 ianuarie 2024
afişează
1 01/11/2023 Proces verbal sedinta C.L. Procesul verbal al sedintei extraordinara din 01.11.2023 si aprobat in sedinta extrardinara din 20.11.2023
afişează
11182 17/11/2023 Anunt sedinta C.L. anunt sedinta 20.11.2023 afişează
86 17/11/2023 Proiect hotarare Modificarea si completarea anexei la HCL Victoria nr.44/30.05.2023 privind stabilirea si indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 afişează
95 17/11/2023 Proiect hotarare Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Victoria,, finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta, Pilonul VI.Politici pentru noua generatie, Componenta C15 Educatie afişează
94 17/11/2023 Proiect hotarare acordarea unui mandat special d-lui Primar Albu Costel, reprezentantul de drept al UAT Comuna Victoria, sa voteze in Adunarea Generala a asociatilor ADI ECO DUNAREA BRAILA pentru semnarea actelor aditionale la contractele de delegare aferente proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila,, de catre directorul executiv al ADI ECO DUNAREA Braila
afişează
93 17/11/2023 Proiect hotarare Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Victoria, judetul Braila incepand cu 1 ianuarie 2024 afişează
10650 02/11/2023 Minuta sedinta MINUTA
afişează
86 01/11/2023 Hotarare consiliu local modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Victoria
afişează
85 01/11/2023 Hotarare consiliu local prelungirea şi modificarea contractului de închiriere nr.3/27.11.2002 încheiat cu RCS-RDS S.A.
afişează
84 01/11/2023 Hotarare consiliu local prelungirea şi modificarea contractului de închiriere nr.3586/22.09.2010 încheiat cu RCS-RDS S.A.
afişează
82 01/11/2023 Hotarare consiliu local privind modificarea poziţiei nr.24 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Victoria, judeţul Brăila
afişează
83 01/11/2023 Hotarare consiliu local privind înființarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Victoria, județul Brăila
afişează

Pagini