Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna Victoria

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 09/06/2021
Exemplu: 09/06/2021
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Fișier Operații
38 23/04/2021 Hotarare consiliu local Aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul 2021
afişează
37 23/04/2021 Hotarare consiliu local Prelungirea contractului de concesiune incheiat cu Cabinetul individual medical Gusa Cristina
afişează
36 23/04/2021 Hotarare consiliu local Indexarea, cu rata inflatiei, a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
afişează
35 23/04/2021 Hotarare consiliu local Aprobarea bugetului local pe anul 2021
afişează
4107 27/04/2021 Minuta sedinta Minuta sedintei CL din 23.04.2021 afişează
148/C 26/04/2021 Publicatie casatorie Declaratie casatorie d-nl Petcu Stefan-Alexandru cu d-ra Iorga Ana-Maria-Daniela afişează
1 26/04/2021 Proces verbal sedinta C.L. Procesul -verbal al sedintei din 09.04.2021 aprobat in sedinta din 23.04.2021 afişează
168 17/04/2021 Dispozitie Convocarea consiliului local Victoria in sedinta ordinara afişează
3935 19/04/2021 Anunt sedinta C.L. Anunt sedinta ordinara Consiliul Local Victoria in 23.04.2021 afişează
43 16/04/2021 Proiect hotarare Aprobare PAAR pe anul 2021
afişează
42 16/04/2021 Proiect hotarare Indexarea , cu rata inflatiei, a impozitelor locale pe anul 2022
afişează
41 16/04/2021 Proiect hotarare Prelungirea contractului de concesiune incheiat cu dr. Gusa Cristina
afişează
40 16/04/2021 Proiect hotarare Aprobarea bugetului local pe anul 2021 afişează
1 14/04/2021 Proiect buget 2021 Proiect buget pe anul 2021
afişează
1 09/04/2021 Proces verbal sedinta C.L. Proces verbal al sedintei din 19.03.2021 aprobat in sedinta din 09.04.2021 afişează
34 09/04/2021 Hotarare consiliu local HCL privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Victoria , judetul Braila afişează
33 09/04/2021 Hotarare consiliu local HCL privind imputernicirea d-lui Vilsan Sorin din satul Victoria pentru a incheia un contract de imprumut de folosinta afişează
32 09/04/2021 Hotarare consiliu local HCL privind imputernicirea d-lui Burlacu Vasile din Victoria pentru a incheia un contract de imprumut de folosinta afişează
3766 12/04/2021 Minuta sedinta Minuta sedintei CLV convocat de indata afişează
3680 08/04/2021 Anunt sedinta C.L. Anunt sedinta C.l.
afişează
39 08/04/2021 Proiect hotarare imputernicirea d-lui Valsan Sorin din satul Victoria pentru a incheia un contract de imprumut de folosinta ,in vederea preluarii unui armasar de monta publica de la Depozitul de armasari Ramnicelu,judetul Braila afişează
38 08/04/2021 Proiect hotarare imputernicirea d-lui Burlacu Vasile din satul Victoria pentru a incheia un contract de imprumut de folosinta ,in vederea preluarii unui armasar de monta publica de la Depozitul de armasari Ramnicelu,judetul Braila afişează
37 29/03/2021 Proiect hotarare Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com Victoria, jud Braila afişează
1 22/03/2021 Proces verbal sedinta C.L. Proces Verbal sedinta CLV din 05.03.2021 aprobat in sedinta din 19.03.2021 afişează
3004 22/03/2021 Minuta sedinta Minuta sedintei CLV din data de 19.03.2021 afişează
31 19/03/2021 Hotarare consiliu local Imputernicirea d-lui primar Albu Costel pentru a intreprinde toate demersurile necesare pentru tragerea la raspundere penala/civila
afişează
30 19/03/2021 Hotarare consiliu local Prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu S.C. TINANDRA FARM SRL
afişează
29 19/03/2021 Hotarare consiliu local Inchirierea pajistilor aflate in domeniul privat al comunei Victoria
afişează
28 19/03/2021 Hotarare consiliu local Acordarea de burse elevilor de la cursurile cu frecventa ale Scolii Gimnaziale Victoria afişează
27 19/03/2021 Hotarare consiliu local Declararea unor bunuri ca fiind de interes public local
afişează

Pagini