Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna Victoria

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 01/07/2022
Exemplu: 01/07/2022
Număr Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Fișier Operații
237/C 21/06/2022 Publicatie casatorie Publicatie casatorie dl.Cursaru Marian-Florinel si Lazăr Crenguța-Paraschiva
afişează
1 14/06/2022 Proces verbal sedinta C.L. Proces verbal al sedintei din 17.05.2022 aprobat in sedinta din 10.06.2022 afişează
5336 14/06/2022 Minuta sedinta Minuta sedintei din 10.06.2022
afişează
34 10/06/2022 Hotarare consiliu local HCL privind insusurea bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa,aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Victoria afişează
5286/09.06.2022 09/06/2022 Anunt sedinta C.L. Anunt sedinta C.L
afişează
5284/09.06.2022 09/06/2022 Anunt elaborare proiecte HCL Anunt elaborare proiecte
afişează
4249/27.04.2022 09/06/2022 Raport compartiment privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa afişează
5277 09/06/2022 Referat de aprobare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa
afişează
42 09/06/2022 Proiect hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa
afişează
1 30/05/2022 Buget local Buget local pe anul 2022 si rectificari afişează
1 30/05/2022 Buget local Buget local pe anul 2022 afişează
33 17/05/2022 Hotarare consiliu local HCL privind aprobarea asocierii Comunei Victoria prin Consiliul Local Victoria cu Judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila,in vederea cofinantarii si realizarii investitiei ,,Construire piata angroalimentara sat Victoria ,comuna Victoria,judetul Braila’’
afişează
32 17/05/2022 Hotarare consiliu local HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Construire piata angroalimentara sat Victoria,comuna Victoria ,judetul Braila’’
afişează
31 17/05/2022 Hotarare consiliu local HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local
afişează
30 17/05/2022 Hotarare consiliu local HCL privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2022
afişează
29 17/05/2022 Hotarare consiliu local HCL privind modificarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Victoria
afişează
28 17/05/2022 Hotarare consiliu local HCL privind indexarea, cu rata inflaţiei, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023
afişează
27 17/05/2022 Hotarare consiliu local HCL privind completarea literei F de la capitolul VIII ˝TAXE SPECIALE˝ din anexa la HCL Victoria nr.36/23.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022
afişează
26 17/05/2022 Hotarare consiliu local HCL privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2021
afişează
4963 19/05/2022 Minuta sedinta Minuta sedintei din 17.05.2022
afişează
25 17/05/2022 Hotarare consiliu local HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
afişează
1 18/05/2022 Proces verbal sedinta C.L. Proces verbal al sedintei din 21.04.2022 aprobat in sedinta din 17.05.2022
afişează
4662/12.05.2022 13/05/2022 Raport compartiment Raport privind aprobarea asocierii com.Victoria prim CL afişează
4726/13.05.2022 13/05/2022 Referat de aprobare Aprobarea asocierii com.Victoria cu jud.Braila afişează
41/13.05.2022 13/05/2022 Proiect hotarare aprobarea asocierii com.Victoria prin. CL cu jud.Braila afişează
4660/12.05.2022 13/05/2022 Raport compartiment Construire piata agroalimentara com Victoria
afişează
4722/13.05.2022 13/05/2022 Referat de aprobare Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei contruire piata angroalimentara com. Victoria afişează
40 13/05/2022 Proiect hotarare Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Construire piata angroalimentara com.Victoria'' afişează
4682/11.05.2022 11/05/2022 Anunt sedinta C.L. Anunt sedinta CL afişează
4681/11.05.2022 11/05/2022 Anunt elaborare proiecte HCL Anunt elaborare proiecte CL afişează

Pagini